Category Archives for "GLENN DOMAN"

Nguyên tắc tráo thẻ Flashcard Glenn Doman

Nguyên tắc tráo thẻ Flashcard Glenn Doman là các mẹ phải tuyệt đối tuân thủ để có thể đạt kết quả tốt nhất! Sau đây là các nguyên tắc: 1− Thái độ: bắt đầu 1 cách hứng thú: bố mẹ và con cái cùng tiếp nhận vui vẻ như bắt đầu 1 trò chơi. Nếu bố mẹ hoặc con ko vui thì phải dừng lại.2− Thời điểm: khi trẻ thoải […]

2 Cách dạy trẻ theo phương pháp Glenn Doman

Dạy trẻ theo phương pháp Glenn Doman có 2 cách.  Cách thứ nhất là dạy giống như trong sách hướng dẫn đó là quyển: “Dạy trẻ biết đọc sớm” và “dạy trẻ học toán”,  Cách thứ 2 là dạy theo kinh nghiệm thực tế được đúc kết từ nhiều cha mẹ đã từng dạy thành công cho trẻ tại Việt Nam. Cá nhân tôi khi […]

>